Các khối lớp bậc tiểu học tại TP.HCM đã thống nhất sử dụng tối đa 3 quyển vở ô ly trong năm học mới này. Ngoài ra, thời gian ra chơi mỗi ngày cũng…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *