Hiện nay lượng rác thải nhựa trên thế giới đang ở mức độ đáng báo động. Trung bình mỗi phút con người dùng hàng triệu chai nhựa, nhưng đến hơn một nửa số đó bị thải ra môi trường, trở thành hiểm họa của toàn cầu.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

YouTube:
Facebook:

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

Leave a Comment