Tiếng sét trong mưa” – siêu phẩm truyền hình phóng tác từ kịch bản sân khấu “Lôi vũ”, là tiếng khóc ai oán của những phận nghèo bị dập vùi…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment