Trong sổ tang, thay mặt cựu sinh viên Trường ĐH Mỏ – địa chất khóa 32, ông Nguyễn Mạnh Khải ngậm ngùi: ‘Tiễn biệt Hải An, người bạn nhân cách và tài…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *