Family and friends grade 2 – Hello and what’s your name (page 4&5)
BÉ HỌC VỀ CHÀO HỎI, GIỚI THIỆU
HELLO , GOODBYE, WHAT’S YOUR NAME?

1. Trọn bộ TIẾNG ANH LỚP 1.

2. Trọn Bộ tiếng anh lớp 2- family and friends 2

3. Trọn Bộ tiếng anh lớp 3- family and friends 3

4. Trọn Bộ tiếng anh lớp 5- family and friends 5

*****************************
• BÉ HỌC TIẾNG ANH VỀ NGHỀ NGHIỆP ( English for jobs)

• BÉ HỌC TIẾNG ANH VỀ ĐỘNG VẬT ( Animals)

• BÉ HỌC VỀ CHÀO HỎI VÀ GIỚI THIỆU DỤNG CỤ HỌC TẬP( school supplies)

• BÉ HỌC VỀ THỨC ĂN VÀ RAU QUẢ( food and fruits)

SING( HI! HOW ARE YOU AND HOW OLD ARE YOU?)

• HELLO AND COLORS SONG,

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 3 ( vocabulary grade 3)

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

33 Replies to “Tiếng ANH LỚP 2- STARTER – Hello and what 's your name”

  1. video dèn cho trẻ phát âm khá tốt nhưng Nên có thêm phần dịch nghĩa cho trẻ hiểu chứ không trẻ nghe nhiều khi không hiểu nghĩa gì

  2. mình Đang Học tiếng anh mà ko có mạng 😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😳😰

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *