Trọn bộ Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 5 biên tập sinh động với NOTE rất dễ theo dõi, mời các bạn học tập tham khảo nhé:
Tiếng Anh 5, Tập Một xoay quanh hai chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh: Me and My Friends, Me and My School. mỗi chủ điểm được chia thành năm đơn vị bài học (Unit) tương ứng với năm chủ đề của chương trình. Sau năm đơn vị bài học là một bài ôn (Review) Tập trung vào các kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ cơ bản( ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

49 Replies to “Tiếng Anh Lớp 5: UNIT 8 WHAT ARE YOU READING – FullHD 1080P”

  1. Hay
    ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🧡🧡❤🧡❤🧡💛🧡❤🧡🧡💛❤🧡🧡🧡❤🧡💛💛❤❤🧡💛💛🧡❤❤💛💚💚❤❤💛❤🧡💛💚❤🧡💛💚❤🧡💛💚

  2. 🐩🐕🐆🐅🐼🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *