Lửa bập bùng, tiếng chày khua cắc cum cum cùm cum Cum cùm cum, cum cùm cum cắc cum cum cùm cum 1- Đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa Sóc Bom Bo rộn …

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *