Tiết Dạy Xuất Sắc Thi Giáo Viên Giỏi Cấp Tỉnh
Lĩnh Vực : Phát Triển Nhận Thức
Chủ Đề: Gia Đình
Đề Tài: Kể Truyện ” Nhổ Củ Cải”
Độ Tuổi : MGN

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

One Reply to “Tiết dạy: Kể truyện "Nhổ củ cải"”

Leave a Comment