Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

22 Replies to “Tiết dạy Kể truyện văn học của cô Lê Phương Anh”

  1. Mìng đang định dạy một tiết kể chuyện .hđ1 vđtbhat hđ2 kể chuyện .có cần hđ3 ko b?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *