Tiết mục múa ” Chiều lên bản thượng”
Công đoàn Quản lý Chất lượng
Quay phim Hữu Phước

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

11 Replies to “Tiết mục múa "Chiều lên Bản thượng "”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *