source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

One Reply to “Tiết mục Nhảy tham gia Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng và nhóm nhảy tỉnh Quảng Ninh năm2019”

Leave a Comment