Gió thu bắt đầu mơn man trên tán bàng, tán phượng cũng là thời khắc cổng trường mở rộng chào đón học sinh vào năm học mới. Ngày khai giảng năm nay…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *