Carly Baker sinh ra tại Wimbledon, London, Anh vào ngày 7 tháng 3 năm 1987. Cô có một anh trai và một chị gái. Cha cô là một tài xế taxi trong khi mẹ cô là một …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *