Nhac thiền phật giáo hay nhất/តន្ត្រីការធ្វើសមាធិពុទ្ធសាសនាល្អបំផុត…
Thần chú hay nhất:
“Nẵng mồ tam mãn đa, Mẫu đà nẫm,
A bát ra để, Hạ đa xá ta nẵng nẫm,
Đát điệt tha. Án, khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng hồng,
Nhập phạ ra, nhập phạ ra, Bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra,
Để sắc sá, để sắc sá, Sắc trí rị, Ta phấn tra, ta phấn tra, Phiến để ca, Thất rị duệ, Ta phạ hạ.”
Theo Kinh Tiêu tai Cát Tường : Khi Phật ở tại từng trời Tịnh Cư nói với các thiên chúng cùng các vị quản lý 28 ngôi sao và 12 cung thần rằng : “Có chú Xí Thạnh Quảng Đại Oai Đức Đà La Ni” của Phật Ta La Vương đã nói hồi trước. Ta nay thuyết ra đây là pháp để trừ những tai nạn. Nếu trong Đế đô quốc giới có các vị đặc trách sao yêu tinh đến làm những điều chướng nạn, hay những vị đặc trách sao quan hệ bổn mạng của nhân loại có gì bất tường phải lập đạo tràng, rồi khắc ký mà niệm chú này 108 biến thì tai chướng tức thời trừ diệt hết…
#nhacphatgiaogocbode #gocbode #hayqua

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

11 Replies to “Tiêu Tai Cát Tương Thần Chú: TIÊU TAI – GIẢI NẠN – MAY MẮN – TÀI LỘC”

  1. Tiêu tai Cát tường, Thần chú Vô biên, Chúng sinh lắng nghe, Thành tâm trì niệm, Trừ tai, giải nạn, Chướng ngại tiêu tan, Cát tường – May mắn…Chúc Quý Bằng hữu mọi sự tốt lành, bình an, tài lộc!!!

Leave a Comment