Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên 1 đoạn, nửa khoảng 2

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

13 Replies to “Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên 1 đoạn, nửa khoảng 2”

  1. Mong thầy giải từ thôi chứ có nhiều chỗ thầy giải nhanh quá nó bị sai dẫn đến khó hiểu lắm thầy ơi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *