Bài giảng “Tìm giá trị lớn nhất- nhỏ nhất của hàm số” – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – Giáo viên luyện thi THPT quốc gia tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

25 Replies to “Tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng”

  1. Câu 3: Bạn chỉ cần nhập hàm f(x) vào rồi CALC từng đáp án , nếu kết quả ra mà nó nằm trong khoảng (1 ; +vo cung) thì đáp án đó đúng.

Leave a Comment