Tìm m để hàm đồng biến nghịch biến Trắc nghiệm + bấm máy

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

43 Replies to “Tìm m để hàm đồng biến nghịch biến Trắc nghiệm + bấm máy”

  1. Tụi em học lại đb nb k có =0 đâu ạ. Vì bằng k làm gì bt đc nó đb hay nb có sách nó cx viết như vậy chỉ lớn hơn hoặc bé hơn thôi.

  2. Ae cho hỏi Step là số cuối trừ số đầu chia cho 19. 19 ở đây là con nào cũng 19 hay tính kiểu gì ra 19 vậy

  3. Đồng biến nghịch biến trên khoảng có độ dài là một giá trị nhất định(vd: trên khoảng có độ dài=4) thì ấn mt kiểu gì ạ?

  4. Thế nếu bài cho là đồng biến bấm máy ra 2 đáp án đều lớn hơn hoặc bằng ko thì lấy thế nào ạ mn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *