Tìm m để hàm đồng biến nghịch biến Trắc nghiệm + bấm máy

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

43 Replies to “Tìm m để hàm đồng biến nghịch biến Trắc nghiệm + bấm máy”

  1. Tụi em học lại đb nb k có =0 đâu ạ. Vì bằng k làm gì bt đc nó đb hay nb có sách nó cx viết như vậy chỉ lớn hơn hoặc bé hơn thôi.

  2. Đồng biến nghịch biến trên khoảng có độ dài là một giá trị nhất định(vd: trên khoảng có độ dài=4) thì ấn mt kiểu gì ạ?

Leave a Comment