Tiun đã tìm ra cách giúp các hòn đảo ở Campuchia, nhờ vào việc không ngừng dạy nàng tiên cá và đi khắp nơi, cùng với việc đưa rái cá lên đảo huấn…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

Leave a Comment