Tin học 12 -Bài tập thực hành số 3 – Thao tác trên bảng. Các bạn xem tham khảo, sau khi xem các bạn thực hành và làm lại theo đúng yêu cầu đề bài trong sách giáo khoa. Chúc các bạn học tốt.
Thực hiện yêu cầu sau:
1. Nhập dữ liệu dòng 1 và dòng 2 là họ và tên 2 bạn cùng nhóm, địa chỉ nhập email.
2.Quay clip
3.Lưu trữ trên Drive của nhóm gồm : File Access btth 3, video, file Word trả lời câu hỏi.
4. Trả lời các câu hỏi sau trên Word
Câu 1: Có chế độ làm việc nào đối với Bảng? Kể tên chế độ? Cách chuyển qua lại giữa 2 chế độ?
Câu 2:Nhấn vào biểu tượng nào để thêm bản ghi mới?
Câu 3: Làm thế nào để xóa nhiều bản ghi cùng một lúc?
Câu 4: Nút lệnh nào là tăng dần, giảm dần
Câu 5: Trình bày cách lọc học sinh Nữ tổ 2 theo 2 cách (Lọc theo mẫu và lọc theo ô dữ liệu được chọn).

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

10 Replies to “Tin học 12 -Bài tập thực hành số 3 – Thao tác trên bảng”

  1. Lớp 12B5 – Nhóm 3

    Link Drive: https://drive.google.com/drive/folders/13A0bedkYgP-O6tnAegjMByjIToihAH4d

    Link youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrSxQ7zWA1bPw71E9uKJ6og?view_as=subscriber

Leave a Comment