Tình Bác Sáng Đời Ta – Trọng Tấn. Từ trong chiến hào hôm nào nghe tiếng Bác. Hồn ta sáng rực như nở hoa. LiveShow Trọng Tấn – Bài Ca Không Quên: …

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment