#DURecorder
This is my video recorded with DU Recorder. It’s easy to record your screen and livestream. Download link:
Android:
iOS:

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

One Reply to “TÌNH CỜ GẶP NHAU. Thanh Nguyễn – Trang Thanh Xuân trình bày. Nhạc Quang Lộc.Tác giả Trang Thanh Xuân”

Leave a Comment