Tình huống lái ô tô giống như 2 con dê qua cầu ( CẦU VÀM XUỒNG Bưng Ông Thoàn, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, HCM)
_____
☞Thank you very much ☞ Do not Reup | Đăng ký kênh ?





source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Ô tô, Xe Máy, Xe Khác: https://dahek.net/category/o-to-xe-may-xe-khac

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *