TLBB – Điển tích Ngưu Lang Chúc Nữ – Hội ngộ Cầu Ô Thước tại Dạ Tây Hồ.

Đơn giản lắm, nghĩ gì thì ghi nấy bằng cách làm video thôi.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

3 Replies to “TLBB – Điển tích Ngưu Lang Chúc Nữ – Hội ngộ Cầu Ô Thước tại Dạ Tây Hồ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *