Hoàng Ngọc Hà, lớp 5B, trường tiểu học số 2 Nam Lý, tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment