Nguyễn Diệu Thuý (lớp 5A3, trường Tiểu học Định Trung, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *