Nguyễn Mạnh Quân (Lớp 3E, Trường Tiểu học Hải Trạch, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment