Phan Minh Châu (lớp 5C1, trường Tiểu học Pascal, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *