Trần Thị Anh Thư, lớp 5B, Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu học Kim Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment