Giáo viên: Trần Kim Anh
Khóa học: Toán 10
Website: Carot.vn

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

16 Replies to “Toán 10- Phương trình, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối – Tiết 1”

  1. Cô giáo giảng dễ hiểu , có một vài góp ý như sau: cô vừa nói vừa viết giọng đều đều người nghe cảm thấy mệt mỏi. Trình bầy bảng không khoa học , tuỳ tiện như là một bài viết nháp. Bài giảng thiếu hệ thổng. Các ví dụ không theo thứ tự các dạng cơ bản mà cô giáo nêu lên ở phần đầu bài. Hai dạng cơ bản khi viết cũng lòi ra thụt vào, điều ấy làm giảm đi tính trực quan, tính khoa học., làm cho bài học lượm thuộm. Toán học cần ngắn gọn, chính xác, thẩm mỹ, khắc sâu và dứt khoát.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *