Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

31 Replies to “[Toán 3] Tìm x (Phần 2) – Liên hệ 0964.73.22.88 – 0983.09.3435 để đăng kí học với Thầy Hiếu”

  1. thay co the tim x ho e voi thay…
    cau a: X < 17 – 8
    cau b: X + 15 < 15 + 16
    cau c: 15 -9 < X < 15 – 6
    thay jai ho e may cau nay voi a

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *