Video bài giảng Toán lớp 3 về các dạng toán Tìm X: Tìm số bị chia, tìm số chia, tìm số bị trừ, tìm số trừ, tìm số hạng, tìm thừa số.
Website: Fanpage:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

32 Replies to “Toán lớp 3: Các dạng Toán tìm X (Số chia, Số bị chia, Số trừ, Số bị trừ…) – Nâng cao, Dạng 2”

  1. Cho phép chia 725:3 .tìm tổng của số bị chia, số chia ,thương và số dư của phép chia đó .Thầy giải giúp e với

  2. Thầy ơi cho e hỏi bài toán này với a.tổng 2 số là 373.nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được 4 dư 3.tìm hiệu 2 số đó

  3. thay chi day va giai thich cho em hieu cach tinh chia so du voi a ( 90 : 12 ) so du = 10 va them mot cau nua la ( 70 : 12 ) so du =10 (em khong bit cach tinh nh­u the nao )

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *