Video bài giảng Toán lớp 3 về các dạng toán Tìm X: Tìm số bị chia, tìm số chia, tìm số bị trừ, tìm số trừ, tìm số hạng, tìm thừa số.
Website: Fanpage:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

32 Replies to “Toán lớp 3: Các dạng Toán tìm X (Số chia, Số bị chia, Số trừ, Số bị trừ…) – Nâng cao, Dạng 2”

  1. thay chi day va giai thich cho em hieu cach tinh chia so du voi a ( 90 : 12 ) so du = 10 va them mot cau nua la ( 70 : 12 ) so du =10 (em khong bit cach tinh nh­u the nao )

Leave a Comment