Video hướng dẫn thực hiện phép nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số trong chương trình toán lớp 3.
Dễ học, dễ hiễu, minh họa rõ ràng.
Học trực tuyến tại website:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

8 Replies to “Toan Lop 3: Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (Bài 1)”

  1. Thầy ơi! em gặp vấn đề này em muốn hỏi ý thầy điều này. Em dạy toán gặp 1 bài cũng đơn giản nhưng em giải thích mà học trò em không hiều. Có lẻ do cách suy luận của em truyền đạt hơi khó học trò em không hiều. Theo thầy em nên giải thích như thế nào cho vấn đề đơn giản hơn.
    Toán lớp 3. Tính chu vi hình tam giác MNP biết MN dài 204 cm, NP dài 365 cm, MP ngắn hơn NP là 55cm.
    Em cho ghi cách tính chu vi bằng tổng độ dài các cạnh. Là Chu vi MNP = MN + NP + MP = 204 + 365 + MP
    MP chưa biết, mà cho MP so sánh với NP. MP ngắn hơn NP là 55 cm vậy tức là NP dài hơn MP 55 cm.
    Vậy MP = NP – 55 = 365 – 55 = 310 cm . Vậy chu vi tam giác MNP = 204 + 365 + 310 = 879 cm. Học trò em vẫn không hiểu. em vẽ sơ đồ đoạn thẳng giải thích NP với MP vậy mà cũng không có tác dụng. Thầy ơi xin thầy giúp đỡ em nếu là thầy thầy sẽ nói như thế nào cho thật đơn giản hơn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *