Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

24 Replies to “Toán lớp 7-Bài tập trường hợp bằng nhau của tam giác (T1)-Thầy Trần Nhật Minh [Hocmai.vn]”

  1. Ở bài 1 tam giác ABC vuông tại B mà bài cho sẵn AC=2AB. suy ra tam giác ABC là nửa tam giác đều( giả sử AB=x thì AC=2x suy ra BC=x căn 3)BC>AB vậy góc A=60 độ góc C=30 độ.
    Tam giác AEC cân tại E(góc A2=góc C=30 độ)dhnb tam giác cân. Vậy EA=EC(tính chất tam giác cân)

Leave a Comment