– Trường học trực tuyến liên cấp gửi tới các em chi tiết bài giảng: Giải bài tập trang 12 – Sách giáo khoa toán 8 tập 1

– Đăng kí kênh Youtube để theo dõi những bài giảng mới nhất
– Link đăng kí:
– Fanpage:
– Facebook:
—————————————-
Link đăng kí nhận ưu đãi học phí 199k/1 năm tại Vinastudy.vn:
***************************************
Liên hệ đăng kí học trực tiếp tại Nhà 4 C1 – Hoàng Ngọc Phách – Đống Đa – Hà Nội – 0832.64.64.64
***************************************
Bài 20: Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau:

x2 + 2xy + 4y2 = (x + 2y)2
Bài 21: Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) 9×2 – 6x + 1;

b) (2x + 3y)2 + 2 . (2x + 3y) + 1.

Hãy nêu một đề bài tương tự.
Bài 22 trang 12 Toán 8. Tính nhanh:

a) 1012; b) 1992; c) 47.53.
Bài 23 trang 12. Chứng minh rằng:

(a + b)2 = (a – b)2 + 4ab;
(a – b)2 = (a + b)2 – 4ab.

Áp dụng:

a) Tính (a – b)2 , biết a + b = 7 và a . b = 12.

b) Tính (a + b)2 , biết a – b = 20 và a . b = 3.
Bài 24: (trang 12 toán 8 tập 1). ính giá trị của biểu thức 49×2 – 70x + 25 trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 5; b) x = 1/7.
Bài 25: Tính:

a) (a + b + c)2; b) (a + b – c)2;

c) (a – b – c)2
#toanlop8 #giaibaitapSGKtoan8tap1 #giaibaitaptrang12

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment