Tóc nam đẹp 2017 : man bun

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/khoe-dep

32 Replies to “Tóc nam đẹp nhất 2017 Man Bun”

  1. cái này là top knot, man bun cái nỗi gì? Hiếm ông nào kiên trì để được man bun! Bởi man bun là để dài cả đầu rồi búi thành cục to đùng ấy. Top knot đây chỉ là để dài một chút phần trên để cột/búi lên thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *