Tổng hợp nhạc thiền Hoa Ngữ (gồm 10 bài):

1/Đặng Vĩ Tiêu – Không.
2/Vân thủy thiền tâm.
3/Không Vũ – Tịnh tâm cực lạc.
4/Không Vũ – Thanh tịnh Di Đà.
5/Lý Thủ Nghiệp – Thần quang.
6/Một vị trà thiền.
7/Thanh trần nhã cầm.
8/Sông thu mênh mông.
9/Một tiếng Phật hiệu một tiếng lòng.
10/Án Ma Ni Bát Di Hồng.

Cre video gốc: Naizi Henda.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

One Reply to “Tổng hợp nhạc thiền Trung Hoa | Lắng nghe để tịnh tâm, trút bỏ phiền não”

Leave a Comment