Top Những Bài Hát Của Âm Khuyết Thi Thính 音闕詩聽| Mang chủng, Thực sắc,….

Ảnh:

Link MP3:

Time of songs:

Helenairy đã ghim
Huy Phạm
0:00 – Mang chủng
3:35 – Hồng chiêu nguyện
6:27 – Kinh trập
10:28 – Thực sắc
14:37 – Đào hoa am
17:42 – Sương giáng
20:27 – Lập hạ
24:13 – Hạ chí
26:57 – Như mộng lệnh
30:23 – Yêu thầm
34:02 – Xuân phân
37:13 – Tiểu mãn
40:40 – Nhìn núi là núi
43:50 – Núi vắng dứt cơn mưa
46:44 – Phá liệt
49:45 – Em đã đi đến tận cùng của sự ảo tưởng

Follow me on Instagram: @be_helenairy
Tiktok: ID: helenairy11
Pinterest:

Bật CC để biết tên bài hát

(Không re-up dưới mọi hình thức)
(Please don’t re-up)

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

32 Replies to “Top Những Bài Hát Của Âm Khuyết Thi Thính 音闕詩聽| Mang chủng, Thực Sắc,…”

 1. 0:00 – Mang chủng
  3:35 – Hồng chiêu nguyện
  6:27 – Kinh trập
  10:28 – Thực sắc
  14:37 – Đào hoa am
  17:42 – Sương giáng
  20:27 – Lập hạ
  24:13 – Hạ chí
  26:57 – Như mộng lệnh
  30:23 – Yêu thầm
  34:02 – Xuân phân
  37:13 – Tiểu mãn
  40:40 – Nhìn núi là núi
  43:50 – Núi vắng dứt cơn mưa
  46:44 – Phá liệt
  49:45 – Em đã đi đến tận cùng của sự ảo tưởng

 2. Mình ghét nhất là ai nói ( Tiếng Việt học chưa xong qua tiếng khác nghe ) nhạc hay thì nghe nghiệm là được

 3. Thích nge nhạc Hoa dù không rõ là gì cũng giống như yêu 1 ngừoi mà không rõ lý do.. Thế nên đừng hỏi không rõ gì thì đừng nge và tôi trả lời bạn nếu không rõ lý do tại sao yêu cô ấy thì bạn đừng yêu… Dân fa cà khịa :))

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *