Các kiểu tin nhắn tán gái không dấu bá đạo.
Title: Desmeon – Back From The Dead [NCS Release]
Link on Youtube:
Connect with NCS:Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

18 Replies to “Top tin nhắn tán gái không dấu bá đạo.”

  1. Mình dịch được câu đầu tiên là : anh ngủ chưa ? Sao a ko đến , em ốm hai tháng nay mệt lắm

  2. 🔚👍👍👍👍👍👍👍💖👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👏👏👏👏👏👏👏🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *