Ngày 16-10, tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc (Củ Chi, TP.HCM), Công ty Cổ phần – Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa đã tổ chức Lễ khởi…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *