VTC Now | Đây là tính toán của TPHCM khi muốn thực hiện 19 dự án giao thông trọng điểm của thành phố để kết nối với các tỉnh.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

One Reply to “TPHCM cần 3,6 tỷ USD cho 19 công trình giao thông”

Leave a Comment