Trả lời câu C1 trang 211 sách giáo khoa Vật lý 10 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
Dựa vào bảng 39.1, hãy xác định độ ẩm cực đại A của không khí ở
Áp suất hơi nước bão hào và khối lượng riêng (rho ) của nó.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *