Vui chơi tại kdl Sinh thái làng tre việt của shark khoa nào. Địa điểm du lịch gần tp hấp dẫn vào cuối tuần. Hồ bơi đẹp và món ăn ngon ( chắc do chơi…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *