Trailer ca nhạc cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ- Bá Hữu sinh viên ĐH Văn Hóa Hà Nội

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *