UBND quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho rằng việc bà Huyền tự ý thay đổi 5 ngôi nhà thành 34 căn hộ là sai giấy phép. Trong khi chủ nhà cho rằng đó chỉ là…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment