Không cần bạn phải biết lập trình VBA. Không cần bạn phải có tốt chất IT tốt. Bạn vẫn làm được những việc tưởng như không thể trong Excel với khóa học “Tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools”.
Tổng hợp, trích lọc nhiều điều kiện, trích xuất dữ liệu ngược!
(*) Thông tin chi tiết:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

One Reply to “Trích xuất ngược dữ liệu trong Excel với Hàm BS_SQL của Add-in A-Tools”

  1. Anh Tuan có chương trình excel nào dành cho dân bán hàng có thể liệt kê ra những khách hàng đã không mua hàng từ 3 tháng, 4 tháng…1 năm.., lọc ra lịch sử giao dịch của người đó, hoặc 1 khách hàng bất kỳ để có thể kiểm tra giá bán cũ, khối lượng hàng hóa đã từng mua, ghi chú khách này là vip hay thuộc danh sách đen ko cho công nợ… liệt kê các khoản nợ quá hạn. tất cả thông rin được trích xuất từ 1 bảng dữ liệu chung duy nhất. Nếu có cái nào tương tự giới thiệu em nhé.

Leave a Comment