Liên quan đến một học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Bình trượt tốt nghiệp vì bị 1 điểm môn Lý, khiến nhiều người bàng hoàng. Thế…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *