Hôm nay mình sẽ đi đào cây về trồng (sung, chùm ngây, mai, hoa hồng) và bật mí cho mọi người biết vườn mình sắp trồng những cây này: Dưa leo nhật mini…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *