Cây tía tô, những tưởng là loại rau đơn thuần chỉ dùng trong các bửa ăn hằng ngày của người dân xứ Cù Lao. Nhưng nay nó đã vượt qua đại dương đến…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment