Sau 6 tháng trồng dâu tây chịu nhiệt ở Miền Nam xứ nóng thì hôm nay cây dâu tây của mình đã có trái chín rồi các bạn, dâu tây trồng bằng hạt ở xứ…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *