source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

2 Replies to “Trồng dưa leo kiểu ít tre”

  1. Theo mình vùng đất ở bạn cầy hoạt cuốc để cục ko nên đánh tơi ra vì ko có độ thông thoáng Theo mình nghĩ là vậy bạn cứ trông thử 1 ít

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *